Warunki pracy w Niemczech, czyli czego się spodziewać na emigracji

Data dodania: 22.02.2016


Polak na emigracji to zjawisko znane już od wielu lat. Chociaż z jednej strony można twierdzić, że trzeba zrobić wszystko, aby wracali oni do kraju, trudno oprzeć się wrażeniu, że niekoniecznie byłoby to korzystne rozwiązanie dla którejkolwiek ze stron. Prawda jest taka, że najczęściej emigrujący pracownicy wypełniają na obcym rynku pracy lukę, czego nie byli w stanie zrobić lokalni kandydaci. Zwykle też nie decydowaliby się na wyjazd, jeżeli rodzimy rynek pracy wyrażał zapotrzebowanie dla ich usług i umiejętności. Jeżeli już wyjeżdżamy do pracy a zachód, na przykład do najbliższych sąsiadów, Niemiec, czego możemy się spodziewać w kwestii warunków zatrudnienia – jak wyglądają ta umowy o pracę, czas pracy i urlopy?

Przede wszystkim umowa o pracę – możliwe jest jej zawarcie w formie pisemnej lub ustnej. Ale nawet w tym drugim przypadku konieczne będzie dostarczenie przez pracodawcę na piśmie wszelkich danych związanych z zatrudnieniem. Wśród nich muszą znaleźć się informacje o samym pracodawcy: jego imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres. Konieczne jest też zawarcie, między innymi, takich danych jak miejsce wykonywania obowiązków zawodowych, czas pracy, ewentualnie warunki urlopu czy okres wypowiedzenia. Wszystko jest konieczne, aby w razie jakichkolwiek niedomówień czy problemów każda ze stron mogła się powołać na odpowiednie zapisy. Umowa może być zawarta między innymi na czas nieokreślony lub określony i w pełnym lub niepełnym wymierzę czasu pracy. Umowy na czas określony najczęściej stosuje się w rekrutacjach na prace sezonowe lub takie stanowiska, które są tworzone z zapotrzebowania na konkretnych pracowników, na przykład w okresach zaległości w wykonywaniu zadań firmy lub przy jakichkolwiek wymagających zadaniach. Dość często w początkowej fazie współpracy, przedsiębiorstwo może nam zaproponować zatrudnienie na okres próbny. Ten jednak nie może przekraczać 6 miesięcy.

Z początkiem roku 2015 w Niemczech wprowadzono ustawowe minimalne wynagrodzenie, które wynosi 8,50 euro na godzinę. Warto zwrócić uwagę, że jest to płaca obowiązkowa zarówno dla pracowników lokalnych, jak i zagranicznych, którzy zostali oddelegowani do pracy w tym kraju. Jest to jednak, jak na razie stawka, która nie dotyczy wszystkich pracowników, bo istnieją branże, w których zostały ustalone osobne minimalne stawki godzinowe. Natomiast w styczniu 2017 roku nastąpi zastosowanie jednakowej na terenie całego kraju, minimalnej płacy, która ma wynosić 8,60 euro na godzinę. Może się zdarzyć, że pracodawca, który zapewnia swoim pracownikom zakwaterowanie i wyżywienie, potrąca jakąś kwotę od płacy minimalnej. Warto więc zapoznać się z ewentualnymi warunkami oferty zakwaterowania, jeżeli firma proponuje to swoim pracownikom. Oprócz tych szczególnych branż, które jeszcze nie stosują ustawowej płacy minimalnej, określona stawka godzinowa nie obowiązuje w przypadku młodzieży poniżej 18 lat, która kontynuuje naukę zawodu, niektórych praktykantów oraz osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Niemczech.

Tygodniowy czas pracy w Niemczech to średnio 39 godzin, dzielone najczęściej na 4 dni po 8 godzin pracy i 1 dzień z czasem skróconym o godzinę. Co ważne, dzienny wymiar pracy nie powinien przekraczać 8 godzin. W trakcie dnia pracownicy mają prawo do przerwy obiadowej, która zwykle ma miejsce w okolicach południa. Czas przeznaczony na zjedzenie obiadu nie wlicza się w ogólny dzienny wymiar czasu pracy. W Niemczech nie ma ustawowego obowiązku opłacania pracowników, którzy wykonują swoje zadania po godzinach pracy. Tak zwane świadczenia nadgodzin mogą wystąpić jedynie wtedy, gdy zostało to wcześniej ustalone i zawarte w umowie o pracę. Inne przypadki, w których pracownik ma wykonywać obowiązki w wymiarze nadgodzin to sytuacje, w których wynika to z porozumień zakładowych lub takich obowiązków konkretnego pracownika.

Dni robocze u naszych zachodnich sąsiadów to najprościej mówiąc wszystkie dni oprócz niedzieli oraz tych, które są ustawowo uznane za święta. Urlop wypoczynkowy wynosi minimalnie 24 dni a prawo do niego zyskują pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki przez minimum pół roku kalendarzowego. Im wyższy staż pracy, tym bardziej wzrasta liczba przysługujących dni wolnych. Wynagrodzenie, jakie otrzymuje pracownik podczas urlopu jest równe temu, jakie uzyskuje podczas pracy. Istnieje również możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego, po który można sięgnąć w razie ważnych osobistych potrzeb, zwłaszcza, jeśli wyczerpało się już limit płatnych dni wolnych.

Szczegóły warunków pracy są dostępne zazwyczaj w opisie konkretnego stanowiska, jakiego dotyczy dane ogłoszenie o pracę.


 

Portal z ogłoszeniami o pracę:

logo